Lagerlokalene

God plass i nye lagerbygninger

Vi har i dag 4 lagerbygg i forskjellige størrelse og til sammen 4500m2med lagerplass. Det er enkelt å lagre både flyttelass, kjøretøy og varelager på solid betonggulv med god tilgang via mange store og brede porter.